Prijava

Kotizacija
  • Specialisti: 350 €
  • Specializanti: 190 € (Najboljše abstrakte bomo nagradili z brezplačno kotizacijo.)


Kotizacija pokriva
  • Udeležba na predavanjih in delavnicah v času kongresa
  • Potrdilo o udeležbi
  • Pogostitev med odmori in kosilo
  • Potrdilo za licenčne točke


Po 10. maju 2022 vračilo vplačane kotizacije ni možno.
Vaši kontaktni podatki: * Obvezna polja