e-poster

Boleči os syloideum v sredini stopala (tarsal boss) – prikaz primera
A Case of Painful Os Styloideum in the Midfoot (Tarsal Boss)
Kristina Dolenc, Mitja Rupreht
Metoda kvantitativnega prikaza majhnih premikov medianega živca na posnetkih ultrazvoka visoke ločljivosti z metodo optičnega toka na osnovi gradientov
A gradient-based optical flow method for quantitative representation of small median nerve displacements on high-resolution ultrasound videos
Jaka Javh, Žiga Snoj, Gregor Omejec, Nejc Umek
Primerjava enoletnega kliničnega izida zdravljenja sindroma zapestnega prehoda z ultrazvočno vodenim vbrizgavanjem 5% dekstroze in kortikosteroidov ob mediani živec – preliminarni rezultati
A one year comparison of the clinical outcome in carpal tunnel syndrome treatment with perineural median nerve ultrasound-guided injections of 5% dextrose and corticosteroids - preliminary results
Vesna Potočnik Tumpaj, Gregor Omejec, Žiga Snoj
Vloga magnetnoresonančne preiskave pri slikovni diagnostiki perifernega psoriatičnega artritisa
The role of magneticresonance in diagnostic imaging of psoriatic arthritis
Eva Bošnjak, Milka Kljaić Dujić, Mitja Rupreht
Uporaba metode DIXON pri MR gležnja in stopala.
The use of Dixon method in MR imaging of the ankle and foot.
Tomaž Cvetko, Vid Di Lenardo, Milka Kljaić Dujić, Mitja Rupreht
Tuberkulozni spondilodiscitis: novi izzivi
Tuberculosis spondylodiscitis: new challenges
Nina Hanžič, Eva Bošnjak, Milka Kljaić Dujić, Mitja Rupreht
CT videz redkega ekstramedularnega plazmocitoma septum nasi
CT presentation of rare extramedullary plasmacytoma septum nasi
Svetlana Kocic
Klinični primer invazivne sinusne aspergiloze z mikotično anevrizmo vertebralne arterije in subarahnoidno krvavitvijo
A case report of invasive sinus aspergillosis with micotic aneurysm of vertebral artery and subarachnoid hemorrhage
Maruša Mencinger, Tadeja Matos, Katarina Šurlan Popović
Spontani akutni spinalni subduralni hematom – pomen hitre in natančne diagnoze
Spontaneous acute spinal subdural hematoma-the importance of fast and accurate diagnosis
Svetlana Kocic, Nenad Janeski, Vuk Aleksic
Akutni abdomen po telesni vadbi – prikaz primera
Case Report: Sudden onset of acute epigastric pain after exercise
Sebastijan Krajnc, Ana Šušteršič
Biliarni zaplet po dolgotrajni, hudi COVID 19 okužbi; prikaz primera
Biliary complication after long, severe COVID 19 illness; case report
Jasna Černelič
Prikaz redkega primera ekstragonadalnega germinalnega tumorja s klinično sliko krvavitve v podaljšano hrbtenjačo
A rare case of extragonadal germinative tumor presenting as hemorrhage within the medulla oblongata
Sebastijan Krajnc, Marija Jekovec
Številne kroglaste zgostitve v pljučih novorojenčka – prikaz primera
Lung Lesions in a Neonate – A Case Report
Luka Pušnik, Daja Šekoranja, Domen Plut
MR podkožnega anularnega granuloma: poročilo o primeru in pregled literature
MRI of subcutaneous granuloma annulare: a case report and literature review
Liona Jug, Mitja Rupreht
Vloga rentgenograma pri pacientih z juvenilnim idiopatskim artritisom (JIA)
The role of conventional radiography in patients with juvenile idiopathic arthritis (JIA)
Vesna Potočnik Tumpaj, Damjana Ključevšek
Ultrazvočno vodena perkutana ledvična biopsija pri otrocih
Ultrasound-guided percutaneous renal biopsy in children
A. Zafirovski; M. Thaler; M. Zafirovska; M.Brovc; D. Kljucevsek;
Motnje v razvoju skeleta pri asociaciji VACTERL
Skeletal anomalis in VACTERL association
Rok Tit Timazin, Domen Plut
Pilotni presejalni program pljučnega raka z nizkodozno računalniško tomografijo: rezultati enoletnega spremljanja v Srbiji
Pilot lung cancer screening program using low dose computed tomography: results in Serbia during 1-year period
Dragan Dragišić, Gordana Vujasinović, Jelena Đokić, Dijana Bjelajac, Jelena Đokić Malbaša, Snežana Bojanić
Opredelitev zgradbe perifernega živca s pomočjo prostorsko visokoločljivega slikanja difuzijskih tenzorjev: preliminarni rezultati
Defining Peripheral Nerve Structure With High Spatial Resolution Diffusion Tensor Imaging: Preliminary Results
Luka Pušnik, Igor Serša, Erika Cvetko, Žiga Snoj